Psikiyatri
Bu branşta psikiyatri uzmanlarını ilgilendiren sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

Gelişen teknolojinin sağladığı imkanlarla , farklı yöntemler kullanılarak ruh sağlığı uzmanları ile yapılan yüzyüze olmayan görüşmeler yurt dışında telepsikiyatri başlığı altında değerlendirilmiş olup yaklaşık 60 yıllık bir uygulama geçmişi vardır. Kavram ortaya çıktığı ilk dönemlerde fiili ruhsal değerlendirmenin yerini tutamayacağı yönünde eleştiriler almış, ancak geldiğimiz noktada internetin bize sağladığı kolaylıklar sayesinde kimi ülkelerde neredeyse yüz yüze görüşme kadar yaygın kullanılmış ve artık ruh sağlığı disiplinleri profesyonelleri arasında geniş kabul görmüş bir alternatif haline gelmiştir. Amacımız mevcut teknolojik imkanları sizlere taşıyıp bu hizmete aracı olmaktır.

Bir psikiyatri uzmanı ile yapacağınız görüşmede; mevcut tedavinizle ilgili herhangi bir ayrıntıyı sorabilir, değer verdiğiniz birilerinin durumuyla ilgili görüş alabilir,duygu , düşünce ya da davranışlarınızın sağlıklı mı yoksa patolojik mi olduğunun ayrımının yapılmasını isteyebilir, kişiler arası ilişkilerinizde tutumlarınızı gözden geçirebilir , değiştirmek istediğiniz kişilik özellikleri için yardım alabilir ,ya da kafanıza takılıp bu uzmanlık alanı içine girebilecek diğer  herhangi bir durumu danışabilir ve o konuda destek alabilirsiniz.

Blog Yazıları
Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk Nedir?

Klasik tanımıyla bipolar bozukluk, yani eski adı ile manik depresif psikoz, kişinin duygu durumunun haftalar, aylar ya da yıllar içerisinde yüksek ( manik , hipomanik) ve düşük (depresyon) moodlar(duygu durum) ...

Panik Atak Nedir?

Panik Atak Nedir?

Panik nöbet olarak da adlandırılan, belirli ruhsal (ani korku ve anksiyete) ve bedensel (çarpıntı, terleme, titreme, solumada zorluk, ağrı, uyuşma, yanma gibi vücudun farklı bölgelerinde beliren ve tarifte zorlanılan rahatsızlık ...

Online Terapi

Online Terapi

Online terapi, mevcut dijital olanakları kullanarak bir ruh sağlığı profesyoneli ile yani, bir online psikiyatrist ya da online psikolog ile gerçek zamanlı yapılan görüşmelerdir. Bir psikiyatrist ya da psikolog ile ...

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif kişilik bozukluğu  her ne kadar artık DSM ve ICD tanı yönergelerinde geçmese de ülkemizde halen güncelliğini yitirmemiş bir tabirdir. Bir insanın bir diğerinden bahsederken onu nitelemek için yerli ...

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid terimi yaklaşık 100 yıl önce Bleuler tarafından sosyal olarak içe kapanık, hassas ve fantazi dünyası geniş  insanları tanımlamak için ortaya atılmıştır. Şizoid kişilik bozukluğu ise sosyal etkileşimden kaçınma, kişilerarası ...

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk; obsesyonlar ve kompulsiyonlar ile karakterize bir ruhsal hastalıktır. Günlük hayatı çekilmez hale getirebilen bu ruhsal bozukluk, daha önce anksiyete bozuklukları arasında sayılsa da , son tanısal güncelleme ...